Διοικητικές Υπηρεσίες
23-11-2018

 

Γραφείο Μητροπολίτου:

    Τηλ. 27210-24165

Πρωτοσύγκελλος:
    Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς
    Τηλ. 27210-23940

Ιδιαίτερο Γραφείο Μητροπολίτου:
    Πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Σιψάς και Διάκονος Νεόφυτος Σαχλάς
    Τηλ. 27210-24165

Γραμματεία :
    Πρωτοπρ. Νικόλαος Βασιλόπουλος και
    Πρωτοπρ. Δημήτριος Γεωργακόπουλος
    Τηλ. 27210-23048

Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων:
    Πρωτοπρ. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος
    Τηλ. 27210-23048

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας:

Κωνσταντίνος Ψυχάρης

Τηλ. 27210-23048

Οδηγός:
    Παναγιώτης Δημόπουλος

Κλητήρ:
    Ιωάννης Ηλιόπουλος

Οικονομική Υπηρεσία:
    Λογιστήριο: Ιωάννης Φαββατάς, Γεώργιος Δημόπουλος
    Ταμείο: Γεώργιος Δημόπουλος
    Τηλ. 27210-22455

Νομική Υπηρεσία:
    Δικηγόροι Ηλίας Ιωαννίδης, Ευθύμιος Καραγιάννης, Θεοδούλη Αδαμοπούλου και Κωνσταντίνα Ντίντα

Τεχνική Υπηρεσία -Τεχνικό Συμβούλιο:
Προϊστάμενος: Γεώργιος Μπουγάς Πολιτικός Μηχανικός. Συνεργάτες: Χριστίνα Χριστοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Αντωνία Ζέρβα-Μάραντου Αρχιτέκτων Μηχανικός, Διακουμής Κυβέλος Μηχανολόγος Μηχανικός, Χαράλαμπος Λευκιμιάτης Τοπογράφος Μηχανικός, Ευγενία Καυκά-Τζιναέτη Αρχιτέκτων Μηχανικός, Βασίλειος Παπαευσταθίου Πολιτικός Μηχανικός και Ηλίας Κλημεντίδης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γραφείο Προμηθειών και Τεχνικών Έργων:
    Αρχιμ. Νικόλαος Οικονομίδης

Γραφείο Νεότητας:
Υπεύθυνοι: Αρχιμ. Αλέξιος Αρώνης και Πρωτ. Σωτήριος Τζαϊλέας

Γραφείο Γυναικείων Θεμάτων και Οικογενείας:
Υπεύθυνος: Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς

Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο:
Υπεύθυνος: Πρωτ. Κρεσφόντης Πουλόπουλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Μητροπολιτικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: ο Σεβ. Μητροπολίτης αναπληρούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο
Μέλη: Πρωτ. Κρεσφόντης Πουλόπουλος, Πρωτ. Σωτήριος Τζαϊλέας, Κωνσταντίνα Ντίντα Δικηγόρος, Παναγιώτης Μπιτσάνης Οικονομολόγος και δύο Εκλλ. Σύμβουλοι εκ των ενοριών Καλαμάτας.
Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Νικόλαος Βασιλόπουλος

Επισκοπικό Δικαστήριο:
Πρόεδρος: ο Σεβ. Μητροπολίτης
Τακτικά Μέλη: Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς και Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Νικόλαος Βασιλόπουλος
Αναπληρωτικά Μέλη: Πρωτοπρ. Χρυσόστομος Γιαννακάς και. Κωνσταντίνος Μελισσουργός.

Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τους Εφημερίους:
Πρόεδρος: ο Σεβ. Μητροπολίτης
Τακτικά Μέλη: Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς και Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης
Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Νικόλαος Βασιλόπουλος
Αναπληρωτικά Μέλη: Πρωτοπρ. Χρυσόστομος Γιαννακάς και Πρωτ.. Κωνσταντίνος Μελισσουργός

Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων – Τοπικό Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε.:
Πρόεδρος: ο Σεβ. Μητροπολίτης
Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Μελισσουργός
Ταμίας: Πρωτοπρ. Κρεσφόντης Πουλόπουλος
Λογιστής: Ιωάννης Φαββατάς

Συμβούλιο Εκκλησιαστικών Κατασκηνώσεων
Πρόεδρος: ο Σεβ. Μητροπολίτης

Μέλη: Αρχιμ. Φίλιππος Χαμαργιάς Πρωτοσύγκελλος, Γεώργιος Μπουγάς Πολιτικός Μηχανικός και Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Υπάλληλος Δήμου Καλαμάτας